024 3999 8679

  • 024.3999.8679
  • sales01@spool.vn

Bình lọc cát BWS

Bình lọc cát BWS

Bình lọc cát BWS của thương hiệu Bropools chuyên dụng với các kích thước đường kính từ D400 đến D900. Sử dụng van 1.5 inch hoặc 2 inch.

Bình lọc Bropools BWS

maingoc

Leave your message